Рафлес Боловсролын Корпораци (Raffles Education Corporation Limited) нь Сингапурын Хөрөнгийн Бирж дээр бүртгэлтэй хувьцаат компани юм. Тус корпораци нь дэлхийн 13 орны 22 хотод Рафлесийн 24 салбар сургуультайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай сургууль нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролын зэргийг оюутнууддаа санал болгодог.

1990 онд анхны коллежоо Сингапурт байгуулснаас хойш, Рафлес Боловсролын Корпораци улам бүр өргөжин тэлж,  Бизнесийн удирдлага, Интерьер дизайн, График дизайн, Хувцас дизайн, Аялал жуулчлалын менежментээр Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрийг 20,000 гаруй оюутнуудад хүргэж байна.

Рафлес Боловсролын Корпорацийн амжилтын нууц нь маш чанд чанарын удирдлага, сүүлийн үеийн сургалтын хөтөлбөр болон практикт суурилсан дадлагын хөтөлбөрүүдэд байдаг.