Мэргэжил хөгжлийн төв

Ур чадвараа хөгжүүлэхийг хүссэн ч цаг завгүйгээсээ болоод чаддаггүй мэргэжилтнүүдэд зориулсан хариулт бидэнд байна.Манай олон улсын мэргэжилтэй багш нар маш нягт, цэгцтэй сургалтын хөтөлбөрүүдээс зөвхөн танай байгууллагын онцлогт тохируулсан мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх 1-2 өдрийн хөтөлбөрийг боловсруулан гаргах боломжтой.Энэхүү сургалтыг 20 хүртэлх хүнтэйгээр өөрийн болон тухайн байгууллагын байранд зохион байгуулна. Сургалтыг мэргэжлийн гадаад багш удирдан явуулна.Байгууллагуудын хувьд 10-аас доош хүнтэй жижиг групп сургалтыг манай багш нар байгууллага дээр очин зардал багатайгаар явуулах боломжтой.Зарим байгууллагууд өөрсдийнхөө сургалтыг явуулах тав тухтай, сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж бүхий сургалт хйих газар хайж байвал Рафлес та бүхнийг шаардлагыг хангах саруулхан анги танхимуудыг санал болгож байна.

Бидэнтэй холбогдож асуудлаа шийдээрэй.

INDUSTRY PARTNERS